Samferdselsdepartementet har valgt å utvide kjøpsordningen til å inkludere et redusert tilbud på Stokmarknes lufthavn, Skagen. Dette er i utgangspunktet en kommersiell rute som på grunn av fall i etterspørselen foreløpig ikke har trafikkgrunnlag til å drives kommersielt. Widerøe starter flyvninger på denne ruten allerede 8.mai.

Widerøe Dash 8 -100 som brukes på kortbanerutene (wf)

Etterspørsel etter flyreiser har falt dramatisk. I samråd med Samferdselsdepartementet har man kommet frem til et minimumtilbud på anbudsruter som sikrer kritisk infrastruktur og samfunnsikkerhet.

I tillegg sikrer nå Samferdselsdepartementet et minimumtilbud ved Stokmarknes lufthavn, Skagen. Øvrige lufthavner som igjen blir trafikkert fra 1.juni er: Vardø, Berlevåg, Sørkjosen, Svolvær, Mo i Rana, Mosjøen, Førde og Sandane.

Ruteprogram for juni er publisert og flybilletter tilgjengelig i booking. Selskapet jobber også med å få på plass ruteprogram for juli.

Widerøe ber om forståelse for ytterligere justeringer kan bli nødvendig på bakgrunn av nye avstandsregler ombord og endringer i markedssituasjonen.

Rutetabell:

Vardø

 • Mandag tom. fredag morgenavgang til Kirkenes med forbindelse videre til Tromsø
 • Mandag tom. fredag tidlig kveldavgang med forbindelse fra Tromsø via Kirkenes til Vardø
 • Søndag avgang med forbindelse fra Tromsø via Kirkenes til Vardø

Berlevåg

 • Mandag tom. fredag morgenavgang til Tromsø
 • Mandag tom. fredag tidlig kveldavgang til Tromsø
 • Søndag kveldavgang til Tromsø

Sørkjosen

 • Mandag tom. fredag morgenavgang til Tromsø (flyet kommer fra Alta)
 • Mandag tom. fredag og søndag tidlig kveldsruntur Tromsø
 • Søndag formiddag rundtur Tromsø
 • Søndag kveld rundtur Tromsø

Stokmarknes (* åpner 8. mai vs. 1. juni)

 • Mandag tom. fredag morgenrundtrur Bodø
 • Mandag tom. fredag og søndag ettermiddagsrundtur Bodø
 • Søndag kveldsrundtur Bodø


Svolvær

 • Mandag tom. fredag morgenrundtur Bodø (i kombinasjon med Røst)
 • Mandag tom. lørdag formiddagsrundtur Bodø
 • Mandag tom. fredag og søndag kveldsrundtur Bodø (i kombinasjon med Røst)


Mo i Rana

 • Mandag tom. fredag morgen Bodø-Mo i Rana (via Mosjøen)-Trondheim
 • Mandag tom. fredag morgenavgang til Bodø
 • Mandag tom. fredag og søndag ettermiddagsavgang Bodø-Mo i Rana-Trondheim
 • Mandag tom. fredag og søndag kveldsavgang Trondheim (via Mosjøen)-Mo i Rana-Bodø

Mosjøen

 • Mandag tom. fredag morgen Bodø (via Mo i Rana)-Mosjøen-Trondheim
 • Mandag tom. fredag morgenavgang fra Trondheim til Mosjøen og videre til Bodø
 • Mandag tom. fredag og søndag ettermiddagsavgang til Trondheim
 • Mandag tom. fredag og søndag kveldsavgang Trondheim- Mosjøen (via Mo i Rana)-Bodø

Førde

 • Mandag tom. fredag morgenrundtur Oslo
 • Mandag tom. fredag og søndag kveldsrundtur Oslo

Sandane (fly på nattstopp søndag tom. torsdag)

 • Mandag tom. fredag morgenavgang (via Sogndal) Oslo
 • Mandag tom. lørdag tidlig formiddagsrundtur Bergen
 • Mandag tom. fredag og søndag ettermiddagsrundtur (via Sogndal) Oslo
 • Mandag tom. fredag og søndag kveldsrundtur (via Sogndal) Oslo

Les også: Samarbeidet med flyselskapene og reiseselskapene for å få nordmenn hjem forlenges til 1. juniAvinor gjenåpner coronastengte flyplasserStaten sikrer fortsatt flytilbud mellom Evenes og BodøMinimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges –  Sikrer et minimumsnivå for flytilbudet i Norge – Flere økonomiske tiltak for å holde transportsektoren i gang

Kommentarer