Fartøyet «Yara Birkeland» blir verdens første elektriske, selvkjørende containerskip med null utslipp. Driftsstart er planlagt til andre halvdel av 2018. Skipet skal frakte produkter fra Yaras fabrikk i Porsgrunn til Brevik og Larvik.

– Yara har som målsetning å bidra til nok mat til verden og samtidig beskytte og ivareta miljø og klima. For å få til det må vi tørre å være først ute med å ta i bruk innovative, nye løsninger som dette utslippsfrie containerskipet til å frakte gjødsel. Vi er stolte over å innlede samarbeid med Kongsberg Gruppen om å realisere verdens første selvkjørende, hel-elektriske fartøy for kommersiell drift, sier konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether.

Yara Birkeland er oppkalt etter Yaras grunnlegger, den kjente vitenskapsmannen og innovatøren Kristian Birkeland, og blir verdens første elektriske containerfartøy. Yaras nye fartøy vil redusere NOx- og CO2-utslipp og samtidig forbedre veisikkerheten ved å fjerne opp mot 40.000 lastebilfrakter i året fra veiene i befolkede og urbane strøk.

– Ved å flytte transporten fra vei til sjø er Yara Birkeland starten på et betydelig bidrag for å oppfylle viktige nasjonale og internasjonale bærekraftsmål. Det nye konseptet er også et stort steg fremover for generell økning av transport til havs, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Under oppstarten vil fartøyet være bemannet, og deretter bevege seg videre til fjerndrift i 2019. Det er forventet å kunne utføre førerløse operasjoner fra 2020. Det nye nullutslippsfartøyet er banebrytende og vil endre måten man utfører internasjonal maritim transport. Skipet innebærer kommersialiseringen av teknologi som blir et viktig bidrag til at verden klarer å møte FNs bærekraftsmål.

– Opptil 100 dieseldrevne lastebilturer behøves hver dag for å transportere produkter fra Yaras fabrikk i Porsgrunn til Brevik og Larvik hvor vi sender produkter i store containerskip til kunder over hele verden. Med dette nye batteridrevne containerfartøyet, flytter vi transport fra vei til sjø og reduserer dermed støy, lokal luftforurensning og klimapåvirkning. Samtidig forbedres sikkerheten på lokale veier, sier Holsether

Med dette skipet befestes Norges posisjon som ledende sjøfartsnasjon, inn i neste tidsalder der autonomi og elektrifisering blir sentralt.

Kongsberg Gruppen er ansvarlig for å utvikle og levere all nøkkelteknologi om bord på Yara Birkeland, inkludert kontrollsystemer, sensorer og nødvendig integrasjon for fjernstyrt og autonom operasjon, i tillegg til elektrisk fremdrift, batteri og styringssystemer. Som et ledende teknologiselskap leverer allerede Kongsberg Gruppen integrerte kontroll- og overvåkingssystemer med teknologi for fjerndrift og autonome operasjoner. Yara Birkeland vil dra nytte av kompetanse og teknologi utviklet på tvers av Kongsberg Gruppens forretningsområder.

– Utvikling av systemer for førerløse operasjoner er en viktig mulighet og naturlig steg for Kongsberg Gruppen, tatt i betraktning vår lange erfaring med å utvikle og integrere avanserte sensorer, og kontroll- og kommunikasjonssystemer innenfor alle områder av fartøysoperasjon. Yara Birkeland vil sette standarden for bruken av innovativ maritim teknologi for mer effektiv og miljøvennlig operasjon til sjøs, sier Håøy.

Kommentarer