I sitt innspill til Nasjonal transportplan (NTP) fremmer Yrkestrafikkforbundet flere forslag som vil bidra til bedre trafikksikkerhet på norske veier.

Jim Klungnes - leder - Yrkestrafikkforbundet
Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes. (Foto: Per Christian Lind)

– På alle nye veier og mange av de eksisterende bør det settes opp midtdeler, for å hindre møteulykker, sier Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet.

For å oppnå raske resultater for økt trafikksikkerhet, mener Yrkestrafikkforbundet det er viktigere å hente inn vedlikeholdsetterslepet, enn å bygge mange nye, store veier.

Les også: Viktigere med veiutbedringer enn nye veier (juli 2020)

– Bedre vintervedlikehold er også nødvendig for å bedre trafikksikkerheten. Det dreier seg i stor grad om åpenbare tiltak som økt brøyting og strøing, Klungnes.

Yrkestrafikkforbundet er også opptatt av at vi tilrettelegger veiene for de som har veien som arbeidsplass.

– Når du har veien som arbeidsplass, må du ha mulighet til å ta deg nødvendige pauser og gjøre ditt fornødne, sier forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet.

Les også: Vinterstenger toalettene (januar 2019) – Kronikk: Turistene klager på toalettene yrkessjåfører må bruke hele året (august 2016)

Klungnes forteller også at forbundet i sin høringsuttalelse til NTP har krevd flere døgnhvileplasser og andre stoppesteder for lastebilsjåfører langs norske veier. Yrkestrafikkforbundet mener også at vedlikeholdet av toaletter og hvileplasser langs veiene bedres og at disse må holdes åpne om vinteren.

Flere relaterte saker finner du HERHERHERHERHERHER og HER

Kommentarer